+32472692091


Rue Jean Vinois 30, 7890 Ellezelles Belgïe


barazelles@gmail.com


www.barazelles.be

Algemene Voorwaarden Website

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden. Bij het plaatsen van een bestelling ontvangt u deze voorwaarden via een downloadbare link.

Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 06 April 2010 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

 

Privacy policy

Wij hebben deze website ontworpen om geïnteresseerden in staat te stellen kennis te maken met onze wijnbar Barazelles. De onderstaande regels zijn van toepassing op het gebruik van de website van Barazelles, elke bezoeker van de website is gebonden door deze regels en voorwaarden.

De bezoeker van de website verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Toegang tot onze website

Alle informatie, zowel onder de vorm van een tekst, onder de vorm van bestanden, onder de vorm van beelden of video’s of als eender welke andere vorm wordt door Barazelles enkel ten titel van informatie ter beschikking gesteld.

Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennis nemen doch Barazelles behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat hem passend voorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.

Om toegang te verkrijgen tot private gedeeltes van de website van Barazelles kan de gebruiker / bezoeker naar persoonlijke informatie gevraagd worden. De bezoeker / gebruiker die deze informatie aanlevert verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Barazelles. De gebruiker / bezoeker geeft derhalve ook de toestemming aan Barazelles om deze gegevens te gebruiken in overeenstemming met de privacy policy van Barazelles.

Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Barazelles middels het gebruik van gebruikersnamen en paswoorden, kan ten allen tijden door Barazelles worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadevergoeding kan leiden.

 

Cookies

Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek van onze website geen cookies ontvangt. Zie verder onder de rubriek Google Analytics. Voor meer info betreffende Cookies zie onderaan deze tekst.

Onze aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie die weergegeven wordt op onze website.

Alle informatie die u op de website van Barazelles zal aantreffen onder de vorm van teksten, documenten, beelden, video’s, databanken of andere, wordt door Barazelles ter beschikking gesteld zonder dat dit enige garantie of waarborg vanwege Barazelles inhoudt met betrekking tot beschikbaarheid, leverbaarheid of aangepastheid voor commerciële of particuliere doeleinden.

Barazelles treft dan ook geen enkele aansprakelijkheid betreffende uit het gebruik van de teksten, documenten, beelden, video’s of andere informatie van deze website, noch betreffende de uitvoering ervan.

 

Links op onze website

De website van Barazelles omvat verschillende links naar de websites van derden, dit om het bezoek van de website van Barazelles voor de gebruiker te vergemakkelijken en te verduidelijken. Als gebruiker bent u vrij om deze links al dan niet aan te wenden. Om het even welke schade die voortspruit uit het aanwenden van de voorgestelde links valt volledige buiten elke aansprakelijkheid van Barazelles. Barazelles verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot het gebruik van deze sites van derden dan wel betreffende de informatie welke op deze sites wordt verstrekt.

Wanneer u als bezoeker van de website vaststelt dat een op de website van Barazelles aanwezige link foutief zou zijn of niet zou functioneren, dan mag hiervan steeds melding maken aan Barazelles via email of via telefonisch contact.

Barazelles behoudt zich het recht voor om ten allen tijde nieuwe links aan te brengen of bestaande links te verwijderen.

 

Bescherming van intellectuele rechten

De bedrijfsnaam, de teksten, bestanden, beelden en video’s op de website van Barazelles behoren tot de eigen auteursrecht van Barazelles en mogen onder geen enkel beding worden gekopieerd, gereproduceerd of weergegeven zonder toestemming van Barazelles .

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of de website van Barazelles , geschiedt enkel na de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Barazelles draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op zijn website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die oordelen dat hun intellectuele rechten geschonden werden door een niet toegelaten gebruik van hun eigendom op de website van Barazelles , worden verzocht hiervan zo snel mogelijk Barazelles op de hoogte te brengen. Barazelles zal dan het nodige doen om het materiaal welke deel uitmaakt van de inbreuk minstens tijdelijk te verwijderen van de website.

 

Privacy Policy

De mogelijkheid bestaat dat op de website van Barazelles aan de gebruiker persoonlijke gegevens gevraagd worden zoals naam en voornaam, adres, telefoonnummer en eventueel andere gegevens. Barazelles eerbiedigt de privacy van deze persoonlijke informatie en heeft voldoende veiligheden ingebouwd om deze persoonlijke gegevens te beschermen.

Bij elke formulier waar dergelijke gegevens gevraagd worden zal u een specifieke policy terugvinden. Bij het invullen van het formulier met persoonlijke gegevens zal u moeten bevestigen dat u deze policy gelezen heeft en dat u daarmee instemt.

Informatie omtrent het gebruik en het verwerken van uw persoonlijke gegevens.

Om het verkeer op de website te bestuderen maken we gebruik van Google Analytics.

Google Analytics is een programma dat belangrijke statistieken levert omtrent aantal bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij onze website voortdurend kunnen verbeteren. Alles rapporten en statistieken zijn volledig anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker van de website. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag bepaalde informatie al dan niet te zien krijgt. Uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Persoonlijke gegevens uit onze formulieren worden niet opgeslagen in Google Analytics.

Uw IP adres wordt gemaskeerd en gegevens niet gedeeld. Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Barazelles en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Barazelles heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Barazelles geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Barazelles een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van de website van Barazelles te kunnen waarborgen. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website  en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wat zijn Cookies?

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruikersgemak verhogen. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals telefoonnummer of een e-mailadres, uit de cookies worden herleid. Cookies kunnen dus niet gebruikt worden voor e-mail en telemarketing.

Welke soorten cookies bestaan er?

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

First party cookies zijn die cookies die geplaatst worden door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.

Permanente cookies: Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

Uw toestemming

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Om onze website optimaal te kunnen gebruiken dient u die cookies te aanvaarden wat kan via uw browserinstellingen.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zult u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website.

Als u op elk moment uw toestemming wil intrekken, moet u uw cookies verwijderen d.m.v. uw browserinstellingen.

Uw browserinstellingen veranderen

Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. U kan best u de ‘Help’ functie in uw webbrowser consulteren voor meer details.

Contactgegevens:

Barazelles

Rue Jean Vinois 30

7890 Ellezelles

België

Tel: +32 (0) 472692091  

e-mail: barazelles@gmail.com

Algemene voorwaarden webshop

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Barazelles, Rue Jean Vinois 30, 7890 Ellezelles en de klant, die de diensten en goederen van Barazelles  bestelt met levering voorzien in België.

Voorwerp

Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Barazelles BTW BE 0678.681.185 hebbende als hoofdactiviteit de verkoop van wijnen, schuimende wijnen en sterke dranken, in België. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 06 April 2010 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst.

Bestelling

Bestellingen via de webshop van Barazelles geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. Barazelles heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren niet te verwerken. Bestellingen worden alleen geleverd in Benelux

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De consument dient vervolgens de goederen in ongeopende originele verpakking ,op eigen kosten terug te sturen, waarna Barazelles de aankoopprijs terug zal betalen.

Alcohol & Verantwoordelijkheid

Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar. Of u heeft een uitdrukkelijke volmacht gekregen van ouder of voogd en u kunt dit voorleggen.

Contractpartij

Wij verkopen alleen aan:

  1. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar
  2. juridische entiteiten met zetel in België en of Nederland. Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar.
  3. Rechtspersonen met een BTW nummer die actief zijn op Belgisch of Nederlands grondgebied

Levering

Voor transportkosten binnen België brengt Barazelles € 9,95 in rekening voor een pakket van 6 flessen of 12 flessen. Voor grotere hoeveelheden wordt steeds de voordeligste verdeling voor de klant gekozen. De wijnen worden in een extra stevige wijnverpakking verstuurd. Het pakket wordt bij Barazelles afgehaald en tot bij de klant aan huis geleverd. De klant wordt via mail op de hoogte gehouden en kan zo het traject van zijn pakket opvolgen (indien dit gewenst is). Tevens zijn de verzonden goederen verzekerd. Levering geschiedt normaal tussen de 3 – 4 werkdagen.

De klant is steeds gehouden om het aantal ontvangen colli te controleren alvorens de aflever-/vrachtbon te ondertekenen. Na aftekening is hier geen discussie meer over mogelijk. De klant is steeds verplicht bij verhuizing Barazelles hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Barazelles is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

Prijzen

De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles of in geval van pakketten per pakket, conform de vermelding op website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt.

Alle prijzen zijn inclusief BTW (21%) en verpakkingsheffing en accijnzen.

Barazelles heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u middels e-mail op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Daarnaast kan Barazelles prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, schaarste ..).

Alle aanbiedingen van Barazelles zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren.

Betaling

Barazelles biedt u de meest veilige betalingsmogelijkheden:

Nadat u de bestelling hebt ingegeven hebt u de keuze uit verschillende online betaalmogelijkheden. Betaling door bankoverschrijving of betaling onder rembours worden door Barazelles niet aanvaard.

Pas na ontvangst van de betaling maken wij uw bestelling klaar.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van Barazelles zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd en onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. De klant onthoudt zich er te allen tijde van om de producten weder te verkopen onder een andere benaming of merk dan deze aangeduid door Barazelles.

Garantie

Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, manco’s, etc. ) dient de klant onmiddellijk bij levering voorbehoud te maken, zoniet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens binnen 2 dagen na levering Barazelles hiervan per e-mail of aangetekende zending in kennis te stellen.

Overmacht

Barazelles is nimmer aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat The Vine niet of niet tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract-en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven derhalve volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Doornik bevoegd.